Poziv za prijavu za UNESCO/ISEDC program stipendiranja za 2017. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.02.2017.godine

 

 


Međunarodni centar za razvoj održive energije (ISEDC) u Moskvi u saradnji sa UNESCO-m programom stipendiranja nudi 20 stipendija za obuku u trajanju od četiri sedmice tokom 2017. godine. Cilj ovog programa stipendiranja je izgradnja kapaciteta i razvoj ljudskih resursa u oblasti održivih i obnovljivih izvora energije u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.


Stipendije se nude za sljedeće studijske oblasti:
a)Energija i održivi razvoj;
b)Ekološko upravljanje energetskim resursima;
c)Obnovljiva energija;
d)Održiva i obnovljiva proizvodnja struje.


Obuka će biti održana na engleskom jeziku u specijaliziranim ustanovama u Ruskoj federaciji u periodu od 2. do 27. oktobra 2017. godine.


Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:
a)Da imaju univerzitetsku diplomu (najmanje nivo BSc, odnosno BA iz oblasti ekonomije);
b)Tečno poznavanje engleskog jezika;
c)Starosna dob kandidata ne smije prelaziti 35 godina;


Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.


Više informacija o stipendijama kao i prijavni obrasci mogu se naći na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH: www.mcp.gov.ba i
na linku: http://portal.unesco.org/en/files/14711/10721985741Application_form_for_Fellowship.pdf/Application%2Bform%2Bfor%2BFellowship.pdf.


Popunjene obrasce za prijavu i traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u elektronskoj i štampanoj formi Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCOM.


Rok za dostavu aplikacija je 10. mart 2017. godine.