POZIV ZA PRIJAVU NA STIPENDIJU ZA LJETNU ŠKOLU ''PÉCS DEBATE ACADEMY 2017'' U PEČUHU, MAĐARSKA

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 13.04.2017.godine
 POZIV ZA PRIJAVU NA STIPENDIJU ZA LJETNU ŠKOLU
 ''PÉCS DEBATE ACADEMY 2017'' U PEČUHU, MAĐARSKA
28.07. – 06.08.2017.godine 


Obavještavamo vas da Univerzitet u Pečuhu i grad Pečuh dodjeljuje 6 stipendija za Ljetnu školu ''Pécs Debate Academy 2017'' pod nazivom University Education and Student Life in 21st Century, koja će se održati od 28. jula do 06. augusta 2017.godine.

Poziv je namijenjen  studentima dodiplomskih, master i doktorskih studija univerziteta članica Rektorske konferencije Alpsko-Jadranske regije.

Cilj Ljetne škole je prezentacija visokog obrazovanja i studentskog života u 21.stoljeću.

Zvanični jezik Ljetne škole je engleski.
U stipendiju je uključena naknada za učestvovanje u Ljetnoj školi, dva obroka dnevno, smještaj i naknada za prisustvo na svim kulturnim programima.  Troškove putovanja učesnici snose sami.

Krajni rok za prijavu je 05. maj 2017.godine.

Više informacija o načinu prijave možete pronaći na web stranicama: www.pecsdebateacademy.hu , www.summerschool.pte.hu ili putem e-mail adrese: summerschoolpecs@pte.hu