Poziv za prijavu na Međunarodni jesenji program 2019 Instituta za mir i dijalog u Baselu, Švajcarska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.05.2019.godine
 
Institut za mir i dijalog u Baselu, Švajcarska poslao je poziv svim zainteresovanim studentima Univerziteta u Tuzli da se prijave na Međunarodni jesenji program 2019 planiran za novembar 2019. godine u okviru kojeg nude 8-dnevnu akademiju ili istraživački program u trajanju od 3 mjeseca.

Institut je vodeći organizator mnogih uspješnih međunarodnih akademskih treninga i istraživačkih programa u Švajcarskoj u oblasti izgradnje mira, transformacije konflikta, medijacije, liderstva, sigurnosti, interkulturalnog dijaloga i ljudskih prava. Kroz događaje koje organizuju spajaju akademike i predstavnike državnog, privatnog i javnog sektora s ciljem izgradnje budućeg mira putem obrazovanja i umrežavanja.

U okviru Međunarodnog jesenjeg programa 2019 zainteresovani se mogu prijaviti na:

I.Trening u trajanju od 8 dana: 18. – 25.11. 2019. godine
II.Istraživački program u trajanju od 3 mjeseca: 18.11.2019. – 15.02.2020. godine

Učesnici će imati pristup stručnom znanju i praktičnom iskustvu predavača eksperata sa dugogodišnjim akademskim i profesionalnim iskustvom.

ŠKOLARINE: Institut nudi popust na cijenu za sve one kojima je to potrebno. Zainteresovani treba da se obrate putem emaila sa kratkim zahtjevom za popust na cijenu.

PRVI ROK ZA PRIJAVU I UPLATU JE 05.08.2019. GODINE

DRUGI ROK ZA PRIJAVU I UPLATU JE 15.10.2019. GODINE

Za više informacija o Institutu posjetite: www.ipdinstitute.ch

Zainteresovani kandidati mogu kontaktirati Fakhrinur Huseynli, direktora Instituta putem emaila: fhuseynli@ipdinstitute.ch, putem telefona na broj +41764316170 ili putem Skype-a: fakhrinur.huseynli.