Poziv za podnošenje prijedloga u okviru međunarodne kreditne mobilnosti Erasmus+ programa za 2018. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30. 10. 2017.godine Erasmus+ je EU program u polju obrazovanja, treninga, mladih i sporta koji nudi mogućnosti pojedincima za studij, rad, podučavanje u drugim dijelovima svijeta. Također daje istu priliku studentima iz navedenih područja da dođu studirati na visokoobrazovne institucije u Evropi. Erasmus+ podržava međunarodnu razmjenu studenata, akademskog osoblja, ideja i dobre prakse između institucija.

Ovim pozivom za podnošenje prijedloga obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Potpora reformi politike

Aktivnosti Jean Monnet

Sport


Erasmus+ program je otvoren za učešće programskim zemljama (zemlje članice EU, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), partnerskim zemljama (Zapadni Balkan, zemlje Istočnog partnerstva, zemlje južnog Mediterana, Ruska Federacija) i druge partnerske zemlje.

Programske zemlje mogu potpuno učestvovati u svim akcijama Erasmus+ programa. Partnerske zemlje mogu učestvovati samo u određenim akcijama Programa ovisno od specifičnih kriterija i  uslova. Ovaj poziv otvara mogućnost institucijama iz programskih zemalja da apliciraju za finansiranje projekata mobilnosti u saradnji s visokoobrazovnim institucijama širom svijeta.

Poziv je dostupan na web stranici na hrvatskom jeziku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:C2017/361/04

Vodič za program Erasmus+ za 2018. godinu dostupan je na web stranici
na engleskom jeziku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide i
na hrvatskom jeziku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr.