Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u akademskoj 2019/2020. godini

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.11.2018.godine
Vlada Republike Mađarske je pokrenula program dodjele stipendija s ciljem porasta broja stranih studenata na mađarskim visokoobrazovnim institucijama.


Stipendium Hungaricum je program koji nudi stipendije studentima sva tri ciklusa za cijeli studij ili samo razmjenu (1-2 semestra).


Ukupno 29 mađarskih visokoobrazovnih institucija je uključeno u Stipendicum Hungaricum program za 2019/2020. godinu sa više od 460 studijskih programa (od čega 414 na engleskom jeziku).


Studijska ponuda je dostupna na web stranici: http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/find-a-study-programme/study-finder.html
Stipendije uključuju besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju (od 130 EUR za bachelore i mastere do 450-580 EUR za doktorante), smještaj u studentskom domu  i zdravstveno osiguranje.


Više informacija je dostupno na web stranici:
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme

Rok za prijavu je 15. januar 2019. godine.

Prijavljujete se isključivo online preko:  https://apply.stipendiumhungaricum.hu/