Poziv za nominovanje projekata za UNESCO nagradu Japana za 2016. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju  u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.03.2016. godine

Obavještavamo vas da je otvoren pozivom  za nominovanje projekata za  UNESCO nagradu Japana za Obrazovanje za održivi razvoj (ESD) za 2016. godinu. Dodjela  nagrada  se  organizuje  u  okviru  Programa  za  globalne  akcije  ESD-a  i namijenjena je zaslužnim pojedincima, institucijama, organizacijama ili drugim tijelima za izuzetne projekte ili programe u području ESD-a.


Projekti/programi koji se nominuju za UNESCO nagradu Japana za 2016. godinu treba da ispune kriterije navedene u Aneksu I, i to da:
- se sprovode u praksi ESD, vodeći ka promjeni pojedinaca i društva,
- se bave trima dimenzijama održivog razvoja (društvo, ekonomija i životna sredina) na  integrisan način,
- predstavljaju inovativni pristup ESD-u,
- se realizuju najmanje dvije godine,
- se prezentuju dokazi o rezultatima i uticajima relevantnim za ulaganje sredstava,
- su primjenjivi i prilagodljivi,
- doprinose jednom ili više prioritetnih područja djelovanja (unaprijeđenje politika; transformisanje okruženja u kome se uči i vrši obuka; izgradnja kapaciteta nastavnika i  trenera; jačanje i mobilnost mladih; poboljšanje održivih rješenja na lokalnom nivou).

U prilogu dostavljamo Aneks I i II koji sadrže detalje o načinu podnošenja projekata/programa za Nagradu i Obrazac za nominaciju.

Molimo da za svaki projekat/program koji nominujete za Nagradu popunite Obrazac za nominaciju i dostavite na adresu Ministarstva civilnih poslova.


Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO
Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo
Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO-Japan nagradu“


Prijave slati najkasnije do 05. aprila 2016. godine na navedenu adresu i u elektronskoj verziji na e-mail draqana.vuianovic@mcp.gov.ba.

Naglašavamo da dio 1. Submission nije potrebno da popunjavati. Napominjemo da će pristigli projekti/programi biti proslijeđeni Državnoj komisji za saradnju BiH sa UNESCO-om na razmatranje u skladu sa kriterijima i on-line nominaciju za predmetnu nagradu UNESCO-a.


Prilog:
-   Aneks I (5 strana, engleski jezik)
-   Aneks II (3 strane, engleski jezik)