Poziv za 2. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju, kulturi i identitetu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 29.04. 2015.Internacionalni univerzitet u Sarajevu, u partnerstvu sa Univerzitetom u Tuzli, Bosna i Hercegovina, Deakin Univerzitetom, Australija, Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, Srbija, Balkan International Univerzitetom, Makedonija i Karabuk Univerzitetom, Turska, organizuje 2. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju, kulturi i identitetu (International Conference on Education, Culture and Identity - ICECI'15).

Konferencija će se održati na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 15. i 16. oktobra 2015.

Tema konferencije je:  „Novi trendovi i izazovi u današnjoj Europi“, a istraživat će savremena pitanja vezana za obrazovanje, kulturu i identitet. Ovako međusobno povezana pitanja su postala sve važnija u dobu različitosti, multikulturalnosti i globalizacije. Budući da takve koncepcije teško mogu biti definisane i objašnjene jednom akademskom disciplinom, ova interdisciplinarna međunarodna konferencija ima za cilj analizirati ih iz različitih perspektiva, kao što su obrazovna, psihološka, socijalna, kulturna, politička, historijska, književna, vizuelna, umjetnička i perspektiva u vezi sa medijima.

Oblasti konferencije:
- Obrazovanje
- Kulturne studije
- Književnost
- Nacionalne baštine
- Jezik, Međunarodni odnosi
- Umjetnost
- Informacione tehnologije
- Mediji, Sociologija i socijalna psihologija
- Historija                        
- Ostale društvene nauke istraživačkih tema
- Politika

Ključni datumi:
Podnošenje sažetaka:  1. jul 2015. godine
Obavijest o prihvatanju sažetka:  1. august 2015. godine
Podnošenje cijelog rada:  1.septembar 2015. godine
Kraj prijavljivanja:  15. august 2015. godine
Datum konferencije:  15-16 oktobar 2015. godine


 Detaljnije informacije na: www.iceci.ius.edu.ba  i e-mail adresi: iceci@ius.edu.ba