Poziv za grantove Univerziteta Murcia, Španija za studente III ciklusa studija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.04.2019.godine


 
Obavještavamo studente III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli da je Kampus Mare Nostrum (CMN) Univerziteta Murcia, Španija otvorio „Poziv za grantove s ciljem privlačenja mladih, stranih istraživača na V Doktorsku konferenciju u organizaciji Međunarodne škole doktorata pri Univerzitetu Murcia“. Konferencija će se održati 29., 30. i 31. maja 2019. godine. Aplikacije se mogu podnijeti pismenim putem ili putem elektronskog registra Univerziteta Murcia.

Pozivu možete pristupiti putem sljedećeg linka:
https://sede.um.es/sede/tablon/2019/04/12/resolucion-del-rector-de-la-universidad-de-murcia-por-la-que-se-hace-publica-la-convocatoria-de-ayudas-para-atraer-a/pdf/65918.pdf

Rok za podnošenje aplikacija je 1.5.2019. godine.


Uslovi koje aplikant mora ispunjavati su:

1.Da je registrovan u akademskoj 2018/2019 godini u statusu studenta III ciklusa studija
2.Da posjeduje najmanje nivo B1 poznavanja španskog ili engleskog jezika
3.Da je do 30.4.2019. godine prezentovao sažetak projekta putem platforme Doktorske konferencije: https://jornadasdoctoralescmn.es/usuarios/acceso
4.Da se registrovao putem interneta kao eksterni korisnik te uplatio naknadu za registraciju putem sljedeće email adrese: 
https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcionlogin.do?a=FDB6086652E5D15A8683AA4761589F&u=&svu= 

Dokumentacija koju treba poslati zajedno sa aplikacijom:

1.Potvrda o upisu na III ciklus studija određenog studijskog programa na matičnom univerzitetu u akademskoj 2018/2019 godini
2.Dokumentacija o predhodnim akademskim studijima (do III ciklusa; Pogledati poziv za aplikacije)
3.Potvrda direktora teze o povezanosti projekta koji će se prezentirati i doktorske teze razvijene od strane istraživača
1.Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4.Potvrda o izvršenoj uplati naknade za registraciju za konferenciju
5.Zvaničan certifikat o poznavanju španskog ili engleskog jezika (namanje nivo B1)
6.Dokaz o prezentovanju ovog projekta na španskom ili engleskom putem platforme za konferenciju

Detaljnije informacije o podnošenju projekta za konferenciju potražite na:
https://www.campusmarenostrum.es/en/web/cmn/-/campus-mare-nostrum-apoya-la-asistencia-y-participacion-de-jovenes-investigadores-de-universidades-extranjeras-en-las-v-jornadas-doctorales-de-la-escu
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte: internacional@campusmarenostrum.es