Poziv za apliciranje Euroweb +

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.11.2016. godine

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za apliciranje na program Erasmus Mundusa EUROWEB+. Ovaj program odnosi se na međunarodnu saradnju i mobilnost između univerziteta Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Univerzitet u Tuzli nije partnerski univerzitet u projektu, ali zainteresovani mogu aplicirati unutar ciljne grupe 2 i 3. Više o ciljnim grupama i programima na koje se u okviru ovih grupa može aplicirati možete pronaći na: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=application&choice1=targetgroups

Informacije o dostupnim studijskim programima možete pronaći na:
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=application&choice1=fields

Prijave se vrše online putem web stranice: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=apply&choice1=online , a krajnji rok za apliciranje je 20.01.2017. godine.