POZIV ZA UČEŠČE NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ SIMULACIJI ARKTIČKOG VIJEĆA

Ured za međunarodnu saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.03.2017.godine
 POZIV ZA UČEŠČE NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ SIMULACIJI ARKTIČKOG VIJEĆA
02.05. – 05.05.2017.godine

 
 

 

 

 

Obavještavamo vas da Italijansko društvo za međunarodnu organizaciju
(SIOI – UNA Italy) i Studentski pokret (MSOI / UNYA - Italy) u saradnji sa Američkom ambasadom u Italiji organizuje Prvu međunarodnu simulaciju Arktičkog Vijeća koja će se održati od 02. do 05. maja 2017.godine u Rimu, Italija.Arktičko Vijeće je najvažniji međunarodni forum koji promoviše saradnju, koordinaciju i interakciju među svojim članovima posebno o pitanjima održivog razvoja i zaštite okoliša na Arktiku. Učesnici će pregovarati i formulisati prijedloge o najboljem mogućem upravljanju najranjivijim regionom na Zemlji, Arktikom.Poziv za učešče je otvoren za sve studente od 17 do 30 godina starosti.Naknada za učešče iznosi 150 €.Više informacija možete naći na web stranici www.romunsioi.org.

Prijave se vrše isključivo online putem linka:
https://www.romunsioi.org/one-arctic-form/