Poziv na učešće na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla,17.03.2017.godine

 POZIV ZA UČEŠČE NA MEĐUNARODNOJ LJETNOJ ŠKOLI KOSOVO
 12. 07. – 22. 07. 2017. GODINE

 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo za 2017.godinu, na temu " Izgradnja mira u post-konfliktnim područjima - diplomatija , vodstvo i pregovori" od 12. jula do 22. jula 2017.godine u Prištini, Kosovo. Ljetna škola se po peti put organizuje u Prištini od strane Kosovskog centra za diplomatiju.


Poziv je otvoren za studente dodiplomskih i postdplomskih studija (koji su upisani ili su već završili spomenute Univerzitetske studije) i mlade stručnjake. Kandidati koji su rođeni 1983.godine i poslije mogu aplicirati za učešče u Ljetnoj školi.


Učesnici koji ispune zahtjeve programa trebaju napisati esej o svom iskustvu vezanom za program u kojem su učestvovali ili članak o Kosovu. Najbolji članak/esej će biti objavljen u Kosovskim dnevnim novinama. Svi učesnici koji ispune zahtjeve programa će dobiti certifikate Kosovskog centra za diplomatiju i Univerzitetskog koledža  ''Universium''.


Uspješni studenti će ostvariti 6 ECTS kredita za učešče na kursu ''War and Peace: Historical actors, structures and processes'' koje dodjeljuje Univerzitetski koledž ''Universium''.
Također, dostupan je određeni broj stipendija za najkvalifikovanije studente. Stipendije se dodjeljuju u kontinuitetu i ranije prijave imaju prednost.


Rok za prijave je 05. maj 2017. godine.


Više informacija o načinu prijave možete pronaći na web stranicama : http://academy-ks.org/?page_id=432,

a za sve druge informacije posjetite oficijalnu stranicu: http://academy-ks.org/,
https://www.facebook.com/KosovoInternationalSummerAcademy/
.