za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 06.02.2019. godine 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta, Merkez/Sinop, Turska. Poziv je otovoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli za studijske oblasti: menadžment, ekonomija, turski jezik i književnost, predškolski odgoj, historija, umjetnost, sociologija i sport.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac/ Candidate Student Application Form (ispunjen elektronski, potpisan i dostavljen u prilogu)
2.Dokaz o poznavanju jezika (turski ili engleski)
3.2 fotografije
4.Kopija pasoša ili  lične karte
5.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže akademsko osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form (ispunjen elektronski, potpisan i dostavljen u prilogu)
2.Dokaz o poznavanju stranog jezika (turski ili engleski) (ako jer moguće)
3.Kopija pasoša ili lične karte

Krajnji rok za apliciranje je 28.02.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – SINOP.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.