Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.02.2017. godineObavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta Samsun, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2.Prijedlog Ugovora o učenju / Learning Protocol
3.Dokaz o poznavanju jezika
4.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.
Dostupne studijske oblasti: http://mevlana.omu.edu.tr/uploads/documents/mep.pdf

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3.CV

Krajnji rok za apliciranje je 28.02.2017. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – ONDOKUZ MAYIS.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Više informacija možete pronaći na linkovima:
STUDENTI
OSOBLJE