Postdiplomski studij na Univerzitetu u Atini

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.04. 2015.Obavještavamo vas da Fakultet političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini raspisuje konkurs za prijem 25 studenata na master program iz oblasti proučavanja regije jugoistočne Evrope u okviru interdisciplinarne adukacije iz oblasti društvenih nauka.


Studij se organizuje akademske 2015/2016 godine, a cijena studija je 2.100 EUR, uz mogućnost plaćanja u  tri rate.


Krajnji rok za prijavu studenata je 15. juni 2015. godine.


Više informacija kao i aplikacione forme možete pronaći na sljedećoj web adresi: www.pspa.uoa.gr