Održan sastanak sa predstavnicima WUS-a Austrija u vezi sa Erasmus + projektom INCLUSION

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.04.2017. godine

 

 

 

Dana, 25.04.2017. godine u 13,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli održan je sastanak (site visit) u vezi sa Erasmus+ projektom „Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Hercegovina through Cross-regional Peer Learning/INCLUSION (574139-EPP-1-2016 –AM-EPPKA2-CBHE-JP)“. 

 

 

 

 

Sastanku su prisustvovali g-đa Louise Sperl, project menadžer iz WUS-a (Austrija), te članovi nastavnog osoblja, predstavnici menadžmenta Univerziteta u Tuzli i administracije.

 

Cilj posjete je verifikacija podataka dobijenih tokom pilot faze anketiranja nastavnog osoblja, menadžmenta, te administracije i studenata,  iznalaženje mogućnosti za prevazilaženje eventualnih problema u obavljanju planiranih projektnih obaveza, te identificiranje potreba i kapaciteta u vezi sa projektom.

 

Dana, 26.04.2017. godine, g-đa Sperl je zajedno sa voditeljicom projekta prof. dr Jasminom Alihodžić i prof. dr Dženetom Omerdić posjetila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet gdje su razgovarale sa nastavnicima ovog fakulteta,  nakon čega je održan i sastanak sa predstavnicima studenata Univerziteta u Tuzli u u prostorijama Pravnog fakulteta.