Novosti akademska 2016/17. godina

 

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

 

Erasmus + stipendije- Univerzitet u Pečuhu za osoblje

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Konkurs za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije u Republici Grčkoj, u akademskoj 2017/2018. godini

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Georg Agricola iz Bochuma

 

Erasmus + stipendije Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada za osoblje

 

CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za zimski semestar akademske 2017/18 godine

 

III poziv za prijavu na program mobilnosti SUNBEAM - Structured University mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-Ionian Macro-region  

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

IPS stipendija: Međunarodna parlamentarna stipendija njemačkog Bundestaga

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Poziv za učešće u 11. Ljetnoj školi lingvistike u Litomyšlu (Češka)

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Poziv za dodjelu stipendija Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije stranim državljanima i studentima Italijanima sa prebivalištem u inostranstvu za ak.god. 2017/2018.

 

Poziv za prijavu na CEEPUS Ljetnu školu za doktorski studij

 

Poziv za učešće na 6. Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

Poziv za učešće na takmičenju timova "Zurich Enterprise Challenge" - ZEC 2017

 

Poziv za prijavu na stipendiju za Ljetnu školu ''Pécs Debate Academy 2017'' u Pečuhu, M

 

Erasmus + stipendije - University of Valencia

 

Erasmus + stipendija Nova De Lisboa

 

Poziv za učešće na Prvoj međunarodnoj simulaciji Arktičkog Vijeća

 

Intenzivni kurs njemačkog jezika na Institutu Heidelberger Pädagogium

 

Erasmus + stipendija Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente

 

Poziv za učešče na Studentskoj konferenciji u Mariboru, Slovenija

 

Erasmus + info dan – mogućnosti studiranja na Masaryk univerzitetu u Brnu, R. Češka

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

 

Ljetne škole na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latviji

 

Ljetna akademija politike i međunarodnih studija “Olimpija 2017“, Grčka

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

VI International Staff Training Week u Rigi, Latvija

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Stipendijski program Evropskog foruma Alpbach za 2017.

 

Državna stipendija Vlade Republike Koreje za jednog kandidata

 

Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana za master i doktorske programe

 

Poziv Centralne evropske inicijative za mlade pisce

 

Državne stipendije Ruske Federacije za građane Bosne i Hercegovine

 

programa razmjene Amasya univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Stipendije na Eotvos Lorand Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska)

 

Stipendije na Univerzitetu u Miškolcu (Mađarska)

 

Erasmus + stipendija Masaryk univerziteta za osoblje

 

Poziv za prijavu za UNESCO/ISEDC program stipendiranja za 2017. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

 

Stipendije Rumunske Države za akademsku 2017/2018 godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R Slovenije za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Program ferijalnog rada BiH studenata u SR Njemačkoj u 2017 godini

 

Erasmus + stipendije Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada za osoblje

 

Erasmus + stipendije Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal

 

Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Poziv za apliciranje Euroweb +

 

Erasmus+ informativni dan na Univerzitetu u Tuzli

 

Nacionalni ERASMUS+ informativni dan na Univerzitetu u Tuzli - najava događaja

 

Novi poziv za prijavu projekata Erasmus + programa za 2017. godinu

 

Zimska škola Univerziteta u Beču za 2017.godinu

 

ODRŽAN INFO DAN O ERASMUS +  PROGRAMU MOBILNOSTI STUDENATA

 

Obavijest - Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

 

Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

 

INFO DAN O ERASMUS + PROGRAMU - najava događaja

 

Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

 

Stipendiranje za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Valenciji

 

 

A R H I V A        2018/19     2017/18      2016/17     2015/16     2014/15-...