Novosti akademska 2014/15. godina - ...

 

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

 

Drugi poziv Euroweb + 

 

Stipendije Marie Sklodowska Curie – otvoreni poziv za pojedinačne stipendije

 

Drugi poziv za aplikacije u okviru međunarodne kreditne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa

 

Tajvanske stipendije – Taiwan Fellowship

 

Stipendije za Seminar Week Evropskog Foruma Alpbach

 

Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?"

 

Poziv za učešće na Osmoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED 2015”

 

Poziv za 2. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju, kulturi i identitetu

 

Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

 

Postdiplomski studij na Univerzitetu u Atini

 

16. Ljetna škola Ekonomskog fakulteta u Ljubljani

 

UNESCO Hamdan bin Rashid Al-maktoum nagrada

 

Ljetni kurs njemačkog jezika i austrijske kulture i civilizacije - Diplomatska akademija u Beču

 

EducationUSA sajam visokog obrazovanja

 

Poziv za učešće studenata iz kompjuterskog programiranja "KPI-OPEN" 2015 u Kijevu, Ukrajina

 

III Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u  akademskoj 2015/2016 godini (prvi semestar)

 

XI Ljetna škola Jean Monnet u Rijeci

 

Poziv na prijavu na program razmjene „Mevlana“

 

Postdiplomski studij iz javne administracije na Univerzitetu Makedonija, Solun, Republika Grčka

 

Stipendije Vlade Republike Slovačke

 

Poziv na prijavu izlaganja za Prvi međunarodni simpozij mladih povjesničara umjetnosti u Splitu

 

Stipendije za postdiplomske studije na Masdar Institutu, UAE

 

Prijavite se za stipendije za Evropski Forum Alpbach 2015

 

Akademski kalendar Inter University Center Dubrovnik za 2015. godinu

 

Poziv za prijavu na program mobilnosti SUNBEAM - Structured University Mobility Between The Balkans And Europe For The Adriatic-Ionian Macro-Region

 

JAVNI POZIV STUDENTIMA za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini

 

Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund - ICDF)

 

Visoka ljetna škola Univerziteta u Beču: Summer School for International and European Studies 2015

 

Stipendije Ministarstva poljoprivrede Mađarske i FAO

 

Poziv za prijave na  studijske programe i kurseve Diplomatske akademije u Beču za ak. 2015./2016. godinu

 

Međunarodna studentska koferencija u Ilmenau

 

Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na Brunejskim univerzitetima za akademsku 2015/2016. godinu

 

Mutsumai International Foundation stipendije za 2016. godinu

 

Stipendije „Best of South East“ za akademsku 2015/16 godinu

 

Stipendije Erasmus Mundus programa SIGMA Agile

 

Bangladesh University of Engneering& Technology stipendije za studente

 

Ljetni univerzitet – Poduzetništvo u Aziji

 

Online Chat Erasmus +

 

Erasmus Mundus Joint master  i  doktorske stipentije

 

V međunarodna konferencija u podučavanju stranih jezika i primijenjenoj lingvistici

 

Stipendije Republike Austrije za ak. 2015/16. god.

 

Drugi poziv za stipendije Erasmus Mundus progama JoinEU SEE PENTA

 

Program stipendiranja GRIPS za 2015. godinu

 

Stipendije Evropskog koledža u Varšavi

 

Treći međunarodni studentski simpozijum u organizaciji IBU

 

Objavljen Poziv za Erasmus Mundus Docnomad Master Program

 

Objavljen novi Poziv na prijavu projekata ERASMUS+ programa za 2015. godinu

 

Rezultati programa akademske razmjene Mevlana za studente – Univerzitet Ondokuz Mayis

 

WUS AUSTRIA – Jednomjesečni borvak u Austriji za akademsko osoblje, masterante i doktorante

 

Program mobilnosti Mevlana sa univerzitetima iz Turske

 

Suvremene filozofske teme JUNIOR- FILOZOFIJA UZVRAĆA UDARAC

 

Evropski Forum Alpbach 2014 - Mogućnost stipendiranja polaznika

 

Poziv za prijave na program stipendiranja za Europski Forum Alpbach 2014 namjenjen studentima i mladima do 30 godina

 

Informacija o DAAD stipendijama

 

Informacija o stipendijama za učenje Njemačkog jezika

 

Univerzitet u Tuzli partner u Tempus projektu „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“

 

Produžen rok za prijavu u okviru programa mobilnosti SIGMA

 

Stipendije Švedskog kraljevskog instituta

 

Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana

 

Održan trening osoblja univerziteta iz BiH za Benchmarking procedure

 

Poziv za prijavu radova na 4. međunarodnoj konferenciji u podučavanju stranih jezika i primijenjenoj lingvistici

 

PATTERNS Lectures 2014/15 - Poziv za prijavu prijedloga za univerzitetske kolegij

 

Poziv za prijavu na program MASTER ERASMUS MUNDUS ACTION 1 - EM3E

 

Informacija o programu stipendiranja Ministarstva ruralnog razvoja Mađarske za jesenji semestar 2014. godine

 

Program stipendiranja " Best of South East "

 

Mostovi kulture austrijskih i bosanskohercegovačkih institucija: "Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Peticija za uključenje BiH u ERASMUS+ program EU

 

Stipendije Univerziteta Oksford za akademsku 2014/2015. godinu

 

Međunarodna nagrada DOHE

 

Konkurs za Erasmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta

 

Otvoren konkurs za stipendije u okviru Erasmus Mundus programa- Basileus V

 

Promotivni sajam i prezentacije projekata BASILEUS & ERASMUS MUNDUS na Univerzitetu u Tuzli

 

Apliciranje za CEEPUS III mreže

 

Otvoren konkurs za stipendije Erasmus Mundus programa JoinEU-SEE>PENTA

 

Poziv FMON za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima

 

Stipendije za studente dodiplomskih studija, postdiplomskih studija i druge naučne specijalizacije

 

ERASMUS MUNDUS konkurs za stipendije za doktorske studije

 

 

A R H I V A        2018/19     2017/18      2016/17     2015/16     2014/15-...

 

 

 

A R H I V A