NOVI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ERASMUS+ PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji inostranstvu
Tuzla, 26.10.2016.godine

  

 

 

Evropska komisija objavila je 21.10.2016. godine novi poziv za prijavu projekata u okviru Erasmus + programa za 2017. godinu.


Poziv je dostupan na web stranici:h http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009  kao i na web stranici Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini: http://www.erasmusbih.com/index.php/news/164-publication-of-erasmus-call-for-proposals-2017


Vodič za program Erasmus+ za 2017. godinu objavljen je na engleskom jeziku 20.10.2016. godine na web stranici:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf