Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.02.2019. godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog univerziteta, Istanbul, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Filozofskog fakulteta (Odsjek za turski jezik i književnosti), Ekonomski fakultet, Prirodno-matematički fakultet (Odsjeka Hemija ) Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Candidate Student Application Form
2.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/ Student Information Form
3.Dokaz o poznavanju jezika (engleski/turski jezik)
4.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača na engleski jezik
5.Fotografija (skenirana)
6.Uvjerenje da je student redovno upisan u tekuću godinu (Uvjerenje izdaje Studentska služba fakulteta)

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Information Form
2.CV
3.Akademski portfolio

Krajnji rok za apliciranje je 28.02.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – YILDIZ.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Više informacija možete pronaći na linku:
http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/page/STUDENT-EXCHANGE/--Exchange-Guide/215