Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.02.2019. godine

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta, Merkez, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Ekonomskog fakulteta, Fakulteta Elektrotehnike, Mašinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Filozofski fakultet (Odsjek za turski jezik i književnost) Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski / Student Application Form
2.Dokaz o poznavanju jezika
3.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača
4.Scan pasoša
5.Potvrda iz Studentske Službe da je student revodno upisan u tekuću godinu studija

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.CV
3.Dokaz o poznavanju jezika

Krajnji rok za apliciranje je 04.03.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – MEHMET AKIF.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Više informacija možete pronaći na linkovima: https://iro.mehmetakif.edu.tr/duyuru/249/announcement-of-mevlana-exchange-programme-applications-for-2019-2020-academic-year