Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.02.2019. godine 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta, Merkez/Çanakkale, Turska. Poziv je otvoren za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2.Dokaz o poznavanju jezika (engleski jezik: B1, turski jezik: C1)
3.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.


Krajnji rok za apliciranje je 08.03.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – ÇANAKKALE.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.


Više informacija možete pronaći na linkovima:http://mevlana.comu.edu.tr/