Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2019/2020. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.02.2019. godine

 

 

Rok za apliciranje je produžen do 08.03.2019. godine.Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta, Antalija, Turska. Poziv je otovoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2.Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1
3.Kopija pasoša
4.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3.CV
4.Akademski portfolio

Krajnji rok za apliciranje je 01.03.2019. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – AKDENIZ.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Dodatne informacije možete pronaći na linku: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/ogretim-elemani-dokumanlari