Poziv za učešće u Mevlana programu razmjene za akademsku 2016/2017. godinu

Univerzitet u Tuzli
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.02. 2016.

 Obavještavamo Vas da je otvoren Konkurs za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli koji žele učestvovati u programu razmjene „Mevlana“. 
Program „Mevlana“ je pokrenula Vlada Republike Turske posredstvom svojih univerziteta. Mevlana program razmjene je edukativni program koji ima za cilj da omogući studentima i akademskom osoblju razmjenu unutar visokoškolskih institucija koje se nalaze u R Turskoj i izvan nje.

Aplicirati mogu svi redovno upisani studenti, kao i osoblje Univerziteta u Tuzli preko Ureda za međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli, na univerzitete sa kojima su potpisani sporazumi.
Više informacija o načinu apliciranja, uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na http://www.yok.gov.tr/web/mevlana  ili pojedinačno za univerzitete sa kojima Univerzitet u Tuzli ima potpisane sporazume:


1. Akdeniz University : http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en
2. Karadeniz Technical University: http://www.ktu.edu.tr/mevlanaen
3. Yildiz Technical University: http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/en/mevlana/1/Mission-Vision/118
4. Amasya University: http://en.amasya.edu.tr/
5. Sinop University: http://www.sinop.edu.tr/Mevlana_Degisim_Programi_Kurum_Koordinatorlugu-1
6. Çanakkale Onsekiz Mart University: http://mevlana.comu.edu.tr/index
7. Ondokuz Mayis University: http://mevlana-en.omu.edu.tr/
8. Trakya University: http://mevlana-en.trakya.edu.tr/
9. Hasan Kalyoncu University: http://www.hku.edu.tr/ENG/HKU/


Aplikacijske obrasce koje možete pronaći na linkovima iznad (potpisane i skenirane), dokaz o poznavanju jezika, transkript ocjena za studente i akademski portfolio i CV na engleskom jeziku za osoblje dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli, najkasnije do 25.02.2016. godine na e-mail adresu: international@untz.ba.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528