MEĐUNARODNI FILOLOŠKI FORUM ZA MLADE NAUČNIKE U SOFIJI, BUGARSKA

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.10.2018.godineFakultet slavenske filologije Unvierziteta ''Sveti Kliment Ohridski'' u Sofiji organizuje Međunarodni filološki forum za mlade naučnike od 15. – 17.11.2018.godine.

Ovogodišnja tema Foruma, koji se već treću godinu zaredom održava u prestižnom sofijskom univerzitetu biće ''Područja suradnje''.

Nema kotizacije za učešće.

Rok za slanje prijava je 15.10.2018.godine.