Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu - International Student Week Belgrade

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 13.02.2017. godine

 

 

 

 

Obavještavamo vas da udruženje „World Youth Wave“ organizuje festival Međunarodnu studentsku nedjelja (International Student Week Belgrade), studentski festival koji se tradicionalno, od 2006. godine održava u Beogradu. Festival je otvoren za studente iz cijelog svijeta i svake godine okupi preko 200 sudionika, moderatora i volontera. 


Ideja festivala je da poveže mlade ljude kroz nekoliko različitih radionica kreiranih tako da pokrivaju određena područja društvenog života. Kroz radionice, neposrednu komunikaciju, saradnju i razne aktivnosti, studenti će moći da steknu nova znanja i ramijene ideje. Studenti će imati priliku da se susretnu sa eminentnim profesorima i profesionalcima iz različitih oblasti.


Ove godine Međunarodna studentska nedjelja u Beogradu održat će se u periodu od 16. do 24. jula, a aplicirati mogu studenti starosne dobi od 18-30 godina.


Cijena participacije je 150 EUR, a uključuje, smještaj, hranu, boravišnu dozvolu, sve troškove za učešće na radionicama i certifikat.  


Aplikacije se podnose online putem web stranice www.iswib.org, a krajnji rok za apliciranje je 28.02.2017. godine.


Sve dodatne informacije o festivalu i događajima u okviru istog možete pronaći na web stranici  www.iswib.org.