Master studijski programi na Fakultetu društvenih nauka u Pragu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26.03.2019.godineObavještavamo vas da je Fakultet društvenih nauka Čarls Univerziteta u Pragu objavio informacije o novim master studijskim programima na Engleskom jeziku, i to:

-Balkanske, euroazijske i srednjeeuropske studije (BECES),
-Master iz područja studija (MAS) i
-Europska politika i društvo (EPS).
 
Godišnja školarina za studente koji počinju u akademskoj 2019/2020 godini, određena je u iznosu od 3.000 EUR za studente iz EU/EEA i u iznosu od 6.000 EUR za studente izvan EU/EEA.

Rok za podnošenje prijava je 30.4.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem email-a: prareas@fsv.cuni.cz  i  weiss@fsv.cuni.cz

Detaljnije informacije možete pronaći i u kopiji akta Ministarstva civilnih poslova BiH, koji je dostupan ovdje.