Ljetni kurs njemačkog jezika i austrijske kulture i civilizacije - Diplomatska akademija u Beču

Univerzitet u Tuzli
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 20. 04. 2015.

Obavještavamo vas da će Diplomatska akademija u Beču i ove godine organizirati ljetni kurs njemačkog jezika i austrijske kulture i civilizacije.
Kurs će se održati u periodu od 03. do 28. augusta 2015. godine na Diplomatskoj akademiji u Beču.

Nastava će biti organizovana za polaznike, za osobe koje raspolažu prosječnim znanjem jezika, te osobe koje svoje jako dobro znanje njemačkog jezika žele dodatno usavršiti. Studenti u okviru dijela programa ljetnog kursa koji je se bavi kulturom i civilizacijom moći će steći znanje o politici, istoriji, privredi i kulturi Austrije.

Svi nivoi će u prijepodnevnim časovima imati četiri sata jezične nastave. U zavisnosti o odabranom tipu kursa u poslijepodnevnim časovima će se održavati izlaganja/predavanja, istraživanje vezano za unaprijed određenu temu, kreativne jezične vježbe, ekskurzije i slobodne aktivnosti. Dodatno postoji i mogućnost polaganje ispita za stjecanje Austrijske jezične diplome (ÖSD).

Više informacija o ljetnom kursu njemačkog jezika i austrijske kulture i civilizacije te rokovima za prijavu možete naći na web–stranici Diplomatske akademije u Beču: https://www.da-vienna.ac.at/de/programme/sommerkurs.