LJETNE ŠKOLE NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU U RIGI, LATVIJA

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.03.2017. godine

 LJETNE ŠKOLE NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU U RIGI, LATVIJA
14.08. – 31.08.2017.godine


 


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za prijave na Ljetne škole ''Woodcraft and Art Summer School'' koja će se održati u periodu od 14. do 25. avgusta 2017.godine i ''Nonlinear Life''  koja će se održati u periodu od 20. avgusta do 31. 2017. godine na Tehničkom Univerzitet u Rigi, Latvija.


Program ljetne škole ''Woodcraft and Art Summer School'' će pružiti znanja iz oblasti koje su vezane za drvni dizajn, program ljetne škole ''Nonlinear Life'' uključuje matematiku, medicinsku fiziku, mehaniku, medicinski inžinjering koji se bavi nelineranim sistemima objekata.


Naknada za učešče iznosi 700 €, a uključuje naknadu za registraciju, smještaj u studentskom hostelu Univerziteta u Rigi i hranu (doručak i ručak). Učesnici u programu Ljetnih škola ostvaruju 2.5 ECTS kredita.


Rok za prijavu je 05. maj 2017.godine.


Više informacija možete pronaći na linkovima za Ljetnu školu pod nazivom ''Nonlinear Life''  možete pronaći na web stranici:
http://www.rtu.lv/en/internationalization/international-events/summer-schools/summer-school-nonlinear-life,

 

a informacije vezane za Ljetnu školu pod nazivom''Woodcraft and Art Summer School'' možete pronaći na web stranici:
http://www.rtu.lv/en/internationalization/international-events/summer-schools/summer-school-woodcraft-and-art-summer-school