Ljetna akademija u Olimpiji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 27.04.2016. godine
Ljetna akademija u Olimpiji će se održati od 11. do 21. jula 2016. godine. Kandidati bi trebalo da budu studenti postdiplomskih studija ili diplomci koji planiraju master ili doktorske studije, ali se prihvataju prijave i naprednih studenata osnovnih studija, kao i istraživača i pripravnika. Svi kandidati moraju tečno govoriti engleski jezik.


Organizator planira dodijeliti izvjestan broj školarina u pojedinačnom iznosu od 500 EUR, za šta je potrebno aplicirati na predviđenoj prijavi koja se može preuzeti na sljedećoj adresi http://www.olympiasummeracademy.org/ gdje se mogu pronaći dodatne informacije o pomenutoj ljetnoj akademiji.


Više informacija o Ljetnoj akademiji može se naći u prilogu.