Internacionalna ljetna škola u Oslu (Norveška)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.12. 2015. godine
 
Obavještavamo vas da Internacionalna ljetna škola u Oslu (ISS) u saradnji sa Univerzitetom u Oslu organizuje kurseve norveškog jezika, kulture i društva u periodu od 25. juna do 05. augusta 2016. godine.

ISS tradicionalno organizuje intenzivne kurseve od 1947. godine.

Rok za podnošenje aplikacija je 1. februar 2016. godine, a  apliciranje se vrši direktno putem web stranice https://fsweb.no/sokweb/login.jsf?inst=ntnu, putem koje će biti dostupne detaljne informacije o školi, stipandijama, te načinu i procesu apliciranja.