Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za akademsku 2019/2020. godinu na Univerzitetu u Gracu, Austrija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.03.2019.godine


 

Rok za prijavu je produžen do 03.05.2019. godine.

 


Obavještavamo vas da je otvoren poziv za prijavu na istraživačku stipendiju ''Go Styria'' na Univerzitetu u Grazu, Austrija za akademsku 2019/2020. godinu.


Univerzitet u Grazu nudi istraživačke stipendije za master i doktorske studije, kao i postdoktorsko istraživanje kandidatima sa univerziteta iz zemalja Jugoistočne Evrope, a u koje spadaju Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Grčka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.


Period trajanja stipendije, odnosno istraživačkog boravka, je maksimalno 4 mjeseca, a kandidati po povratku nastavljaju ili završavaju studije/istraživanje na svom Univerzitetu.


Stipendija za studente master i doktorskih studija iznosi 600 €, a za postdoktorske istraživače stipendija iznosi 900 € mjesečno.


Za prijavu je potrebno dostaviti prijavni formular, motivaciono pismo, biografiju i potvrdu o znanju engleskog jezika.


Rok za prijave za akademsku 2018/2019. godinu  je 08. april 2019.godine.


Više informacija o načinu prijave možete pronaći na web stranici:  https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/