Poziv za apliciranje Euroweb +

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04. 12. 2015.


 


Obavještavamo vas da je otvoren poziv za apliciranje na program Erasmus Mundusa EUROWEB+. Ovaj program odnosi se na međunarodnu saradnju i mobilnost između univerziteta Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. 


Univerzitet u Tuzli nije partnerski univerzitet u projektu, ali zainteresovani mogu aplicirati unutar ciljne grupe 2 i 3. Više o ciljnim grupama i programima na koje se u okviru ovih grupa može aplicirati možete pronaći na slijedećem linku:
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=application&choice1=targetgroups Informacije o dostupnim studijskim porgramima možete pronaći na:
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=application&choice1=fields Prijave se vrše online putem web stranice: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/,  a krajnji rok za apliciranje je 29. februar 2016. godine.