Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Osijeku za studente – ZERO GRANT STATUS RAZMJENE

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.01.2019.godine

Otvoren je poziv za dodjelu stipendija studentima  Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2018/19. godine i zimski semester akademske 2019/2020.godine.


Poziv je otvoren za studente prvog ciklusa Medicinskog fakulteta – ZERO GRANT STATUS RAZMJENE. Student snosi sve troškove (smještaj,hranu,zdravstveno osiguranje, putne troškove, I ostale životne troškove). Studijsku razmjenu je moguće obaviti od 01.03. do sredine 7.mjeseca 2019.godine, i od 01.10.2019.godine

Potrebna dokumentacija za studente:

1.    Prijavni obrazac
2.    Kopija pasoša
3.    CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records )
5.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7.    Nominacijski obrazac

Više informacija o načinu apliciranja možete pronaći na: http://www.unios.hr/cooperation-with-partner-countries-in-erasmus-project-2018-1-hr01-ka107-047120/

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + OSIJEK – ZERO GRANT

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba