Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.11.2016. godine
„Middle East“ Tehnički univerzitet, Ankara, Turska, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji, za  ljetni semestar akademske 2016/17 godine.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
Više informacija možete pronaći na:
studijski programi: https://catalog.metu.edu.tr/
smještaj na METU: http://ico.metu.edu.tr/accommodation
informacije o vizi: http://ico.metu.edu.tr/visa-residence-permit
informacije o osiguranju: http://ico.metu.edu.tr/health-safety


Potrebna dokumentacija:
1. Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
4. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani studenti izraditi konačnu verziju
5. Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1 (Certifikat koji je međunarodno priznat)


Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + METU, najkasnije do 14.12.2016. godine.
Studenti su dužni uraditi i online aplikaciju putem linka: http://erasmus.ico.metu.edu.tr/