Erasmus + stipendije Univerziteta u Valenciji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 06.10.2016.godine


 Univerzitet u Valenciji objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2016/17. godine.


Konkurs je otvoren za osoblje (Teaching/Training) i studente I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za studente u trajanju 6 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Stipendija za osoblje u trajanju od 5 radnih dana i 2 dana za putovanje, obuhvata putne troškove u iznosu 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.  

Više informacija o studijskim programima na koje možete aplicirati, možete pronaći na:
http://www.uv.es/uvweb/college/en/undergraduate-studies/undergraduate-studies-/degree-programmes-offered-1285846094474.html

Studijski programi na engleskom jeziku:
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_3_Calendari_assignatures_i_horaris/TablaIngles.pdf


Potrebna dokumentacija za studente:
1.    Prijavni obrazac
2.    Scan pasoša
3.    CV
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5.    Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement-a na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1

Potrebna dokumentacija za osoblje:
- Prijavni obrazac
- Scan pasoša
- CV
- Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Teaching / Training)


Napomena: Koordinator može zahtijevati dodatnu dokumentaciju nakon odobrenja aplikacije.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + VALENCIA najkasnije do 11.11.2016. godine.Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526