Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.04.2017. godine

Univerzitet u Granadi objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2017/18 godine.

Konkurs je otvoren za studente I i III ciklusa studija za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu u Granadi.


Više informacija o ponuđenim studijskim programima na engleskom i španskom jeziku  možete pronaći na:
https://www.ugr.es/en/pages/centros/facultades

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.
Stipendija za osoblje obuhvata putne troškova u iznosu od 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.
Troškovi vize, dozvole za boravak i osiguranja nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijave dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola Univerziteta u Tuzli u zatvorenoj koverti i putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.


Studenti su dužni uraditi i on-line aplikaciju putem linka: https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html najkasnije do 02.05.2017. godine.

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) na engleskom jeziku
4. Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za III ciklus
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (studenti) na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7. Dokaz o poznavanju jezika

Studenti su obavezni dostaviti dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi nastava (minimalno nivo B1). Više informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling


Potrebna dokumentacija za osoblje:
1.Prijavni obrazac
2.Kopija pasoša
3.CV
4.Mobility Agreement for Training/Teaching
5.Pozivno pismo ili potvrda fakulteta/odsjekaZa sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528