Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.04.2016.godine
Univerzitet Nova De Lisboa objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za jednosemestralni studijski i istraživački boravak u akademskoj 2016/17. godini.


Konkurs je otvoren za osoblje i studente I, II i III ciklusa Univerziteta u Tuzli.

U skladu sa potpisanim sporazumom o saradnji dostupne su sljedeće studijske oblasti: Biohemija, Hemija, Biomedicinski inženjering, Hemija i Građevina.

Stipendija za studente obuhvata putne troškove i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.
Stipednija za osoblje obuhvata putne troškove i dnevnice u iznosu od 120 EUR.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Krajnji rok za apliciranje je 29.04.2016. godine.


Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA i online putem linka:
http://www.unl.pt/pt/internacional/Application_Form:_Apply_here/pid=613/ppid=34/

Lista dokumenata koju je potrebno priložiti dostupna je na sljedećem linku: http://www.unl.pt/pt/internacional/Documents_to_upload_for_the_online_application/pid=612/ppid=34/


Više informacija možete pronaći na: http://www.unl.pt/pt/internacional/Erasmus+_mobilities_Outside_of_Europe/pid=621/ppid=34/

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528