Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.10.2016. godine

Univerzitet Granada objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2016/17 godine.

Konkurs je otvoren za studente I i III ciklusa studija za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu Granada.


Više informacija o ponuđenim studijskim programima na engleskom i španskom jeziku  možete pronaći na:
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr_5122011

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.
Stipendija za osoblje obuhvata putnove troškova u iznosu od 275 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.

Potrebna dokumentacija studenti I ciklusa:
1. Prijavni obrazac
2. Kopija pasoša
3. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) na engleskom jeziku
4. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (studenti) na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
5. Dokaz o poznavanju jezika (dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika, zavisno od    
    odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi (minimalno nivo B1).

Potrebna dokumentacija sutdenti III ciklusa:
- Dokaz o upisu na III ciklus studija
- Kopija pasoša
- Diploma (BA,MA)
- Motivaciono pismo
- Pozivno pismo od strane PhD koordinatora na Univerzitetu u Granadi
(http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/cartas-de-preadmision)


Potrebna dokumentacija za osoblje:
- Prijavni obrazac
- Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Mobility Agrement for Teaching or Training)
- Scan pasoša


Kandidati su obavezni da urade on-line aplikaciju, putem linka: https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528