Erasmus + stipendije- Univerzitet u Pečuhu za osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.07.2017.godine
Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu jedne stipendije osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2017/18. godinu.


Potrebna dokumentacija za osoblje:
1. Prijavni obrazac
2. Scan pasoša
3. CV
4. Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching
5. Pozivno pismo (e-mail korespondencija)

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 15.09.2017. godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526