Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.10.2016.godine
Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2016/17. godine.


Konkurs je otvoren za osoblje i studente I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za studijske oblasti:  languages, literature, economics, management and administration, psychology, political sciences and civics, sociology and cultural studies.

Stipendija za studente u trajanju 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 EUR.

Stipendija za osoblje u trajanju od 5 radnih dana i 2 dana za putovanje, obuhvata putne troškove u iznosu 180 EUR i dnevnice u iznosu od 140 EUR.  

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Potrebna dokumentacija za studente:
1.   Prijavni obrazac
2.    Scan pasoša
3.    CV
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5.    Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement-a na osnovu kojeg će odabrani kandidati  izraditi konačnu verziju
7.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2

Potrebna dokumentacija za osoblje:
- Prijavni obrazac
- Scan pasoša
- CV
- Erasmus+ ugovor o mobilnosti/Teaching

Dodatne informacije možete pronaći na: http://erasmus.pte.hu/content/study-guide-2016-2017?language=en

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 05.12.2016. godine.

Napomena: Odabrani kandidati imaće obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila od strane Univerziteta u Pečuhu, te da izradi finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526