Erasmus + stipendije - Univerzitet u Pečuhu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 09.05.2017.godine

Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu jedne stipendije studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni ili zimski semestar akademske 2017/18. godine.


Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za studijske oblasti:  Ekonomija, menadžment i administracija, marketing i oglašavanje, psihologija, sociologija i kulturalne studije, političke nauke.


Stipendija za studente u trajanju 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 EUR.


Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Potrebna dokumentacija za studente:
1.    Prijavni obrazac
2.    Scan pasoša
3.    CV
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5.    Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement-a na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2

Dodatne informacije možete pronaći na: http://erasmus.pte.hu/en?language=en

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 17.05.2017. godine.

Napomena: Odabrani student imat će obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izradi finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526