Erasmus + stipendije - University of Valencia

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.04.2017.godine

Univerzitet u Valenciji objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2017/18. godinu.


Konkurs je otvoren za studente I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za studente u trajanju od jednog ili dva semestra obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Više informacija o studijskim programimana na koje možete aplicirati:
http://www.uv.es/uvweb/college/en/undergraduate-studies/undergraduate-studies-/degree-programmes-offered-1285846094474.html

Medicina i stomatologija su oblasti koje nisu dostupne stranim studentima!

Potrebna dokumentacija za studente:
1.    Prijavni obrazac
2.    Scan pasoša
3.    CV
4.    Fotografija (pogledati detaljne informacije: Req_Foto )
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5.    Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement-a na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se studentima preporučuje poznavanje španskog jezika, minimalno na nivou B1.

Nakon selekcije studentima će biti dostavljen link za on-line aplikaciju.

Više informacija možete pronaći na linku:
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/international-program/incoming/general-information-1285847261729.html

Prijave dostaviti putem protokola Univerziteta u Tuzli u zatvorenoj koverti i putem
e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + VALENCIA najkasnije do 19.06.2017. godine za cijelu akademsku godinu i 17.11.2017. za ljetni semestar akademske 2017/18 godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526