Erasmus + stipendije „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.05.2017. godine

 


Produžen rok za apliciranje do 04.07.2017. god.
„Middle East“ tehnički univerzitet, Ankara, Turska, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus sporazuma o saradnji, za zimski semestar akademske 2017/18. godine.


Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu 800 EUR.


Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


Više informacija možete pronaći na:
- studijski programi: https://catalog.metu.edu.tr/ ; https://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php
- smještaj na METU: http://www.metu.edu.tr/accommodation
-  informacije o vizi: http://ico.metu.edu.tr/visa-residence-permit
- informacije o osiguranju: http://ico.metu.edu.tr/health-safety

Potrebna dokumentacija za studente:
1.Prijavni obrazac
2.Kopija pasoš
3.Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija  diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
4.Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
5.Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1 / English Proficiency Document

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + METU, najkasnije do 14.06.2017. godine.


Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji Vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528