Erasmus + stipendije Univerziteta Granada

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.11.2015.
Univerzitet Granada objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2015/16 godine.


Konkurs je otvoren za studente I i III ciklusa studija, kao i stipendija za trening/obuku osoblja za sve ponuđene studijske programe na Univerzitetu Granada.


Više informacija o ponuđenim studijskim programima možete pronaći na slijedećem linku: https://www.ugr.es/en/pages/centros/facultades

Za studente prvog ciklusa studija dodijeljuju se 2 stipendije u trajanju od 5 mjeseci, a za studente III ciklusa 1 stipendija u trajanju od 6 mjeseci.


Stipendija obuhvata putne troškove i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.

Krajnji rok za apliciranje je 30. novembar 2015. godine.


Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + GRANADA.


Potrebna dokumentacija:
1. Kopija pasoša
2. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) na engleskom jeziku
3. Kopija diplome ( BA, MA ) za kandidate koji se prijavljuju za III ciklus
4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (studenti) / Erasmus+ Staff Mobility Agreement training (osoblje) na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
6. Dokaz o poznavanju jezika


Studenti su obavezni dostaviti dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika.


Studijski programi koji su na engleskom jeziku bit će naknadno objavljeni, a za sve ostale programe neophodno je poznavanje španskog jezika nivo B1.


Dokazi ( certifikati ) koji će se uzimati u obzir:
- Business Language Testing Service (BULATS)
- Instituo Cervantes – Diploma de Espanol como Lengua Extranjer ( DELE )
- The European Language Certificates ( TELC )


Za studente koji nisu u mogućnosti priložiti jedan od navedenih certifikata moguće je organizovati polaganje oficijelnog testa Univerziteta Granada koji će se uz naknadu polagati na Univerzitetu u Tuzli.


Više informacija možete pronaći na: http://www.clmgranada.com/html/c_espanol/ing/examenes/examen_acreditacion/examen_acreditacion.htm


Osoblju Univerziteta u Tuzli dodijeljuje se 1 stipendija za obuku u trajanju od 5 radnih dana u periodu od 16. – 20. maja 2016. godine. Stipendija obuhvata putne troškove i dnevnice u iznosu od 120 EUR. Aplikacije za osoblje će biti otvorene u februaru 2016. godine.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528