Erasmus + stipendije Univerziteta Granada - studijski programi na engleskom jeziku

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.11.2015.
Informacije o studijskim programima na engleskom jeziku, kao i dodatne informacije o certifikatima koji su priznati od strane Univerziteta Granada možete pronaći na slijedećem linku:

http://webmail.untz.ba/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=58407&part=2
Napomena: Za studente koji nisu u mogućnosti priložiti jedan od navedenih certifikata moguće je organizovati polaganje oficijelnog testa španskog jezika Univerziteta Granada koji će se uz naknadu polagati na Univerzitetu u Tuzli. Više informacija možete pronaći na:

http://www.clmgranada.com/html/c_espanol/ing/examenes/examen_acreditacion/examen_acreditacion.htm