Erasmus + stipendije Univerziteta Georg Agricola iz Bochuma

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.06.2017.godine

 
Obavještavamo vas da je Univerzitet Georg Agricola iz Bochuma, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2017/18 godine.


Konkurs je otvoren za studente II ciklusa studija  Rudarsko-geološko-građevinskom fakulteta.

U prvoj fazi aplikacije Uredu za međuuniverzitetsku saradnju potrebno je dostaviti:
1.    Kopiju diplome o završenom I ciklusu studija
2.    Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2

Nakon selekcije koordinator od kandidata može tražiti dodatnu dokumentaciju.

Napomena: Studenti u trenutku odlaska na stipendiju moraju biti redovno upisani na II ciklus studija Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta.

Više informacija o programu možete pronaći na:
https://www.thga.de/en/faculties-of-the-thga/faculty-1-geo-resources-and-process-engineering/master-programs/geodesy-and-land-management/

 Krajnji rok za apliciranje je 15. septembar 2017. godine.