Erasmus + stipendije Tehničkog univerziteta Bliskog istoka za osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.11.2015.


Na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji, Tehnički univerzitet Bliskog istoka, Ankara, Turska, akademskom osoblju dodijeljuje  1 stipendiju za učešće u nastavnom procesu u trajanju od maksimalno 30 radnih dana za ljetni semestar akademske 2015/16 godine.
Stipendija obuhvata putne troškove i dnevnice u iznosu od 140 EUR.

Krajnji rok za apliciranje je 15. decembar  2015. godine.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
1. CV
2. Plan aktivnosti
3. Kopija pasoša
4. Pismo potvrde matične institucije

 

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + METU STAFF.