Erasmus + stipendija Nova De Lisboa - rok za prijavu produžen do 18.04.2017. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.04.2017. godine

 

 


Rok za prijavu produžen do 18.04.2017. godine

 


Obavještavamo vas da je Univerzitet Nova de Lisboa objavio Konkurs za dodjelu stipendija za administrativno ili akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na radionici koju organizuje Fakultet društvenih i humanističkih nauka.


Radionica će se održati u periodu od 29.05.-02.06.2017. godine.

Dokumentacija koji je potrebno dostaviti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:
1. Prijavni obrazac
2. CV
3. Mobility Agreement for Training


Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ NOVA, najkasnije do 12.04.2017. godine.


Kandidati su dužni uraditi i on-line aplikaciju putem linka:
https://docs.google.com/forms/d/16w2L3bxb_WR9rMnEEcmwTq0Q-9Bwk7RpUStCB3E9n0o/viewform?edit_requested=true#responses


Agenda


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji Vam na raspolaganju.
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 ) 
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528