Erasmus + stipendija Masaryk univerziteta za osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.02.2017. godine

Obavještavamo vas da je Masaryk univerzitet, Brno, Česka, objavio je Konkurs za dodjelu dodatne stipendije za administrativno ili akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2016/17 godine.

Stipendija se dodijelje za učešće na jednoj od dvije ponuđene radionice :
1.Understand the World – od 09. – 15. aprila 2017. godine
2.Build better YOU – od 23. – 29. aprila 2017. godine
Krajnji rok za apliciranje je 24.02.2017. godine.

Dokumentacija koji je potrebno dostaviti:
1.Prijavni obrazac
2.CV
3.Mobility Agreement for Training

Dokumentacija se dostavlja Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakon PRIJAVA ERASMUS+ MASARYK i putem e-mail international@untz.ba