Stipnedije Erasmus Mundus programa SIGMA Agile

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.03. 2016.godine

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za stipendije Erasmus Mundus programa SIGMA Agile za dodiplomske, master, doktorske i postdoktorske studije. Stipendije za nastavno osoblje nisu predviđene u ovom pozivu, kao ni stipendije za cijele studije (full degree).

Studenti Univerziteta u Tuzli mogu aplicirati isključivo unutar ciljne grupe 3.
U ovu ciljnu grupu spadaju studenti koji su u posebno teškim situacijama iz socijalnih i političkih razloga:
a) koji imaju status izbjeglica ili korisnika azila (međunarodnog ili u skladu sa nacionalnim propisima zemlje prijema)
b) može biti dokazano da su oni bili objekat neopravdanog isključenja sa fakulteta na rasnoj, etničkoj, vjerskoj, političkoj, polnoj ili seksualnoj osnovi
c) pripadnici urođeničke populacije koja je ciljna grupa posebne nacionalne politike ili IDPs (interno raseljenih lica).

Detaljne informacije o konkursu su dostupne na web stranici projekta www.sigma.uw.edu.pl.

Krajnji rok za apliciranje je 26. april 2016. godine do 14h.

Prijave se podnose online preko web stranice projekta: http://portal.uw.edu.pl/web/sigma/how-to-apply.